ARVO là gì? Ý nghĩa của từ arvo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

ARVO là gì? Ý nghĩa của từ arvo

ARVO là gì ?

ARVO là “Afternoon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARVO

ARVO có nghĩa “Afternoon”, dịch sang tiếng Việt là “Buổi chiều”. Từ này thường được người dân địa phương sử dụng khá nhiều tại Australia (Úc), nó như một tiếng lóng.

ARVO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ARVO là “Afternoon”.

Một số kiểu ARVO viết tắt khác:
+ Association for Research in Vision and Ophthalmology: Hiệp hội nghiên cứu thị lực và nhãn khoa.
+ Armed Response Vehicle Officer: Nhân viên phương tiện ứng phó có vũ trang.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ARVO:
+ PVI: Power Vehicle Innovation (Cải tiến xe điện).
+ GSO: General Staff Officer (Tổng tham mưu trưởng).
+ VIF: Verify In Field (Xác minh tại hiện trường).
+ ERS: Economic Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế).
...

Post Top Ad