ATSP là gì? Ý nghĩa của từ atsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

ATSP là gì? Ý nghĩa của từ atsp

ATSP là gì ?

ATSP là “ASEAN Tourism Strategic Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ATSP

ATSP có nghĩa “ASEAN Tourism Strategic Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN”. Tên kế hoạch nhằm thúc đẩy và phát triển du lịch của các nước ASEAN (Đông Nam Á), bao gồm : Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

ATSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATSP là “ASEAN Tourism Strategic Plan”.

Một số kiểu ATSP viết tắt khác:
+ Asked To See Patient: Yêu cầu gặp bệnh nhân.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATSP:
+ LTIP: Long-Term Incentive Plan (Kế hoạch khuyến khích dài hạn).
+ FYP: Five-Year Plan (Kế hoạch 5 năm).
+ CYA: See you again (Gặp lại bạn sau).
+ AFF: ASEAN Football Federation (Liên đoàn bóng đá ASEAN).
...

Post Top Ad