BABO là gì? Ý nghĩa của từ babo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

BABO là gì? Ý nghĩa của từ babo

BABO là gì ?

BABO là “British Association of Balloon Operators” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BABO

BABO có nghĩa “British Association of Balloon Operators”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà khai thác khinh khí cầu của Anh”.

BABO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BABO là “British Association of Balloon Operators”.

Một số kiểu BABO viết tắt khác:
+ Stupid: Ngu ngốc. Thật chất babo trong tiếng Hàn là 바보, nên dùng từ "stupid" (ngu ngốc) hoặc "foolish" (khờ dại) để miêu tả với ý nghĩa tương đương.
+ Belize Association of Basketball Officials: Hiệp hội các quan chức bóng rổ Belize.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BABO:
+ PGA: Professional Golfers' Association (Hiệp hội người chơi gôn chuyên nghiệp).
+ NISA: National Independent Soccer Association (Hiệp hội bóng đá độc lập quốc gia).
+ BS: British Standards (Tiêu chuẩn Anh).
+ BEA: British Electricity Authority (Cơ quan điện lực Anh).
+ WHA: World History Association (Hiệp hội lịch sử thế giới).
...

Post Top Ad