BCI là gì? Ý nghĩa của từ bci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

BCI là gì? Ý nghĩa của từ bci

BCI là gì ?

BCI là “Brain–Computer Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCI

BCI có nghĩa “Brain–Computer Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện não - máy tính”.

BCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCI là “Brain–Computer Interface”.

Một số kiểu BCI viết tắt khác:
+ Business Cycle Indicators: Các chỉ số về chu kỳ kinh doanh.
+ Book Citation Index: Chỉ mục trích dẫn sách.
+ Bat Conservation International: Bảo tồn dơi quốc tế.
+ Better Cotton Initiative: Sáng kiến Bông tốt hơn.
+ Battery Council International: Hội đồng pin quốc tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCI:
+ SCI: Scalable Coherent Interface (Giao diện mạch lạc có thể mở rộng).
+ LOI: Limiting Oxygen Index (Giới hạn chỉ số oxy).
+ BRIM: Bridge Router Interface Module (Mô-đun giao diện bộ định tuyến cầu).
+ SMB: Small and Midsize Business (Doanh nghiệp vừa và nhỏ).
...

Post Top Ad