BOB là gì? Ý nghĩa của từ bob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

BOB là gì? Ý nghĩa của từ bob

BOB là gì ?

BOB là “Bug-Out Bag” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOB

BOB có nghĩa “Bug-Out Bag”, dịch sang tiếng Việt là “Túi chống bọ”.

BOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOB là “Bug-Out Bag”.

Một số kiểu BOB viết tắt khác:
+ Best of Biotech: Tốt nhất của Công nghệ sinh học.
+ Breakout Board: Bo mạch độ phá.
+ Buy On Board: Mua trên máy bay.
+ Bank of Botswana: Ngân hàng Botswana.
+ Blitter object: Đối tượng Blitter. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực đồ họa.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOB:
+ CAB: Cambodia Asia Bank (Ngân hàng Campuchia Châu Á).
+ GOH: Garment On Hanger (Hàng may mặc trên móc treo).
+ IDB: Inter-American Development Bank (Ngân hàng phát triển liên Mỹ).
+ DCOM: Distributed Component Object Model (Mô hình đối tượng thành phần phân tán).
...

Post Top Ad