CAC là gì? Ý nghĩa của từ cac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

CAC là gì? Ý nghĩa của từ cac

CAC là gì ?

CAC là “Customer Acquisition Cost” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAC

CAC có nghĩa “Customer Acquisition Cost”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí sở hữu khách hàng”.

CAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAC là “Customer Acquisition Cost”.

Một số kiểu CAC viết tắt khác:
+ Call Admission Control: Kiểm soát nhập cuộc gọi.
+ Citric Acid Cycle: Chu trình axit xitric.
+ Common Access Card: Thẻ truy cập thông thường.
+ Collective Action Clause: Điều khoản hành động tập thể.
+ Common Access Card: Thẻ truy cập thông thường.
+ Charge Air Cooler: Sạc máy làm mát không khí.
+ Coronary Artery Calcium: Canxi động mạch vành.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAC:
+ CS: Customer Service (Dịch vụ khách hàng).
+ OOC: Out Of Control (Ngoài tầm kiểm soát).
+ LAFB: Laredo Air Force Base (Căn cứ không quân Laredo).
+ HCA: Historical Cost Accounting (Kế toán nguyên giá).
+ PGA: Polyglutamic acid (Axit polyglutamic).
+ PCA: Posterior Cerebral Artery (Động mạch não sau).
...

Post Top Ad