BUFF là gì? Ý nghĩa của từ buff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

BUFF là gì? Ý nghĩa của từ buff

BUFF là gì ?

BUFF là “Status effect” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BUFF

BUFF có nghĩa “Status effect”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng trạng thái”. Thật chất buff là hình thức hay hiệu ứng trạng thái được sử dụng rất nhiều trong các trò chơi (game). Khi buff có thể sẽ làm gia tăng sức mạnh của nhân vật hoặc các dụng cụ trang thiết bị, hay nói ngắn gọn thì nó sẽ bổ trợ thêm cho nhân vật của người chơi.

BUFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BUFF là “Status effect”.

Một số kiểu BUFF viết tắt khác:
+ Boston Underground Film Festival: Liên hoan phim Underground Boston.
+ British Urban Film Festival: Liên hoan phim đô thị Anh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BUFF:
+ AFF: Arab Film Festival (Liên hoan phim Ả Rập).
+ PVE: Partial Volume Effect (Hiệu ứng âm lượng một phần).
+ FAV: Film animation video (Phim hoạt hình video).
+ BIO: British Informatics Olympiad (Olympic Tin học Anh).
+ BEA: British Electricity Authority (Cơ quan điện lực Anh).
...

Post Top Ad