BW là gì? Ý nghĩa của từ bw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

BW là gì? Ý nghĩa của từ bw

BW là gì ?

BW là “Beautiful Woman” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BW

BW có nghĩa “Beautiful Woman”, dịch sang tiếng Việt là “Người phụ nữ xinh đẹp”.

BW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BW là “Beautiful Woman”.

Một số kiểu BW viết tắt khác:
+ Bandwidth: Băng thông. Thuật ngữ được sử dụng khi đề cập đến đường truyền internet.
+ Body Weight: Trọng lượng cơ thể.
+ Wassermann test: Xét nghiệm Wassermann. Một loại thử nghiệm để xác định bệnh giang mai.
+ Bargmann–Wigner equations: Phương trình Bargmann – Wigner.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BW:
+ MTOW: Maximum Takeoff Weight (Trọng tải cất cánh tối đa).
+ DAP: Draw-a-Person test (Bài kiểm tra Draw-a-Person).
+ NRT: Norm-Referenced Test (Kiểm tra tham chiếu định mức).
+ NW: Net Weight (Khối lượng tịnh).
+ ATE: Automatic Test Equipment (Thiết bị kiểm tra tự động).
...

Post Top Ad