AIAG là gì? Ý nghĩa của từ aiag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

AIAG là gì? Ý nghĩa của từ aiag

AIAG là gì ?

AIAG là “Automotive Industry Action Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AIAG

AIAG có nghĩa “Automotive Industry Action Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Hành động Công nghiệp Ô tô”. Một tổ chức được thành lập năm 1982 không vì mục đích lợi nhuận, được tạo ra để phát triển và cải thiện nghành công nghiệp ô tô.

AIAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AIAG là “Automotive Industry Action Group”.

Một số kiểu AIAG viết tắt khác:
+ Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft: Tên một công ty Thụy Sĩ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AIAG:
+ SCI: Society of Chemical Industry (Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất).
+ FYA: For Your Action (Cho hành động của bạn).
+ GEO: Group on Earth Observations (Nhóm quan sát Trái đất).
...

Post Top Ad