TNC là gì? Ý nghĩa của từ tnc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

TNC là gì? Ý nghĩa của từ tnc

TNC là gì ?

TNC là “Transnational Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TNC

TNC có nghĩa “Transnational Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tập đoàn đa quốc gia”. Một doanh nghiệp tham gia vào quy trình sản xuất, mua bán, trao đổi giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau.

TNC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNC là “Transnational Corporation”.

Một số kiểu TNC viết tắt khác:
+ Transportation Network Company: Công ty mạng lưới vận tải.
+ Terminal Node Controller: Bộ điều khiển nút đầu cuối.
+ Trusted Network Connect: Kết nối mạng tin cậy.
+ Triangular Network Coding: Mã hóa mạng tam giác.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNC:
+ TMS: Transportation Management System (Hệ thống quản lý vận tải).
+ LTR: Long terminal repeat (Lặp lại đầu cuối dài).
+ NLA: Network Level Authentication (Xác thực cấp độ mạng).
+ SKL: SKALE Network (Mạng SKALE).
+ MCC: Memory Chip Controller (Bộ điều khiển chip nhớ).
...

Post Top Ad