PGA là gì? Ý nghĩa của từ pga - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

PGA là gì? Ý nghĩa của từ pga

PGA là gì ?

PGA là “Professional Golfers' Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PGA

PGA có nghĩa “Professional Golfers' Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội người chơi gôn chuyên nghiệp”.

PGA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PGA là “Professional Golfers' Association”.

Một số kiểu PGA viết tắt khác:
+ Pin Grid Array: Mảng lưới pin.
+ Promotion Girl A: Nữ tiếp thị A.
+ Programmable-gain amplifier: Bộ khuếch đại độ lợi có thể lập trình.
+ Pentagestrone acetate: Pentagestron axetat.
+ Propylene glycol alginate.
+ Polyglutamic acid: Axit polyglutamic.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PGA:
+ KSA: Korean Standards Association (Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc).
+ INA: Instrumentation Amplifier (Bộ khuếch đại nhạc cụ).
+ GND: Girl Next Door (Cô hàng xóm).
+ DAP: Diaminopimelic acid (Axit diaminopimelic).
+ HCA: Hydroxycitric acid (Axít hydroxycitric).
...

Post Top Ad