CCC là gì? Ý nghĩa của từ ccc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

CCC là gì? Ý nghĩa của từ ccc

CCC là gì ?

CCC là “China Compulsory Certificate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCC

CCC có nghĩa “China Compulsory Certificate”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc”. Tên của một chứng nhận và là một cách thức để xác nhận độ an toàn của các sản phẩm khi được nhập khẩu, mua bán và sử dụng tại thị trường Trung Quốc.

CCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCC là “China Compulsory Certificate”.

Một số kiểu CCC viết tắt khác:
+ Cryogenic Current Comparator: Máy so sánh dòng điện lạnh.
+ Conformal Cyclic Cosmology: Vũ trụ học theo chu kỳ phù hợp.
+ Clinical Care Classification System: Hệ thống phân loại chăm sóc lâm sàng.
+ Climate Change Committee: Ủy ban biến đổi khí hậu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCC:
+ POC: Point Of Care (Điểm chăm sóc).
+ KMC: Kangaroo mother care (Chăm sóc mẹ kangaroo).
+ EGC: East Greenland Current (Đông Greenland hiện tại).
+ CDM: Clinical Data Management (Quản lý dữ liệu lâm sàng).
+ ECR: Engineering Change Request (Yêu cầu thay đổi kỹ thuật).
...

Post Top Ad