COTS là gì? Ý nghĩa của từ cots - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

COTS là gì? Ý nghĩa của từ cots

COTS là gì ?

COTS là “Commercial off-the-shelf” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COTS

COTS có nghĩa “Commercial off-the-shelf”, dịch sang tiếng Việt là “Thương mại sẵn sàng”. Đề cập đến những sản phẩm đã có sẵn và có thể được mua trên thị trường.Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong nghành kinh doanh mua bán, dịch vụ thương mại.

COTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COTS là “Commercial off-the-shelf”.

Một số kiểu COTS viết tắt khác:
+ Crown-of-thorns starfish: Sao biển gai.
+ Commercial Orbital Transportation Services: Dịch vụ vận chuyển quỹ đạo thương mại.

Gợi ý viết tắt liên quan đến COTS:
+ OMV: Orbital Maneuvering Vehicle (Phương tiện cơ động quỹ đạo).
+ CM: Commercial Message (Thông điệp thương mại).
+ ASA: Air Services Agreement (Hợp đồng dịch vụ hàng không).
+ TMS: Transportation Management System (Hệ thống quản lý vận tải).
+ UCC: Uniform Commercial Code (Luật thương mại thống nhất).
...

Post Top Ad