FND là gì? Ý nghĩa của từ fnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

FND là gì? Ý nghĩa của từ fnd

FND là gì ?

FND là “Functional Neurological Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FND

FND có nghĩa “Functional Neurological Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn thần kinh chức năng”. Một trình trạng mà khi bệnh nhân mắc phải sẽ xuất hiện các triệu chứng như là suy nhược cơ thể, rối loạn vận động, run rẩy, tê bì, nói lắp...

FND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FND là “Functional Neurological Disorder”.

Một số kiểu FND viết tắt khác:
+ Frontonasal dysplasia: Loạn sản trán. Tên của một dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FND:
+ ICD: Impulse Control Disorder (Rối loạn kiểm soát xung động).
+ FAP: Functional Analytic Psychotherapy (Liệu pháp tâm lý phân tích chức năng).
+ NFR: Non Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).
+ NONA: North Okanagan Neurological Association (Hiệp hội thần kinh Bắc Okanagan).
+ DID: Dissociative Identity Disorder (Rối loạn nhận dạng phân ly).
...

Post Top Ad