IM là gì? Ý nghĩa của từ im - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

IM là gì? Ý nghĩa của từ im

IM là gì ?

IM là “Instant Messaging” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IM

IM có nghĩa “Instant Messaging”, dịch sang tiếng Việt là “Nhắn tin tức thời”. Một dạng nhắn tin thời gian thực, hay còn được gọi là trò chuyện trực tuyến trên mạng internet thông qua tin nhắn bằng văn bản.

IM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IM là “Instant Messaging”.

Một số kiểu IM viết tắt khác:
+ Information Management: Quản lý thông tin.
+ Input Method: Phương pháp nhập.
+ I'm: Tôi.
+ Individual Medley: Hiệp đấu cá nhân.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IM:
+ AMS: Access Method Services (Dịch vụ phương thức truy cập).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ ADM: Arrow Diagramming Method (Phương pháp sơ đồ mũi tên).
+ ILM: Information Lifecycle Management (Quản lý vòng đời thông tin).
+ VIF: Visual Information Fidelity (Thông tin hình ảnh trung thực).
+ TMI: Too Much Information (Quá nhiều thông tin).
+ JIE: Joint Information Environment (Môi trường thông tin chung).
...

Post Top Ad