JAV là gì? Ý nghĩa của từ jav - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

JAV là gì? Ý nghĩa của từ jav

JAV là gì ?

JAV là “Japanese Adult Video” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JAV

JAV có nghĩa “Japanese Adult Video”, dịch sang tiếng Việt là “Video người lớn Nhật Bản”.

JAV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JAV là “Japanese Adult Video”.

Một số kiểu JAV viết tắt khác:
+ Javanese language: Ngôn ngữ Javanese. Với mã ngôn ngữ ISO 639-2 là jav, được sử dụng ở Indonesia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JAV:
+ TL: Tagalog language (Ngôn ngữ Tagalog).
+ GEI: Gebe language (Ngôn ngữ Gebe).
+ FSL: French Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Pháp).
+ ML: Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu).
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
...

Post Top Ad