LAFB là gì? Ý nghĩa của từ lafb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

LAFB là gì? Ý nghĩa của từ lafb

LAFB là gì ?

LAFB là “Left Anterior Fascicular Block” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAFB

LAFB có nghĩa “Left Anterior Fascicular Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối thấu kính trước bên trái”.

LAFB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LAFB là “Left Anterior Fascicular Block”.

Một số kiểu LAFB viết tắt khác:
+ Laredo Air Force Base: Căn cứ không quân Laredo. Tên cơ sở đào tạo phi công tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, đã ngừng hoạt động.
+ Langley Air Force Base: Căn cứ không quân Langley. Tên một căn cứ của không quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Virginia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LAFB:
+ ASA: Air Services Agreement (Hợp đồng dịch vụ hàng không).
+ FIN: Force Identification Number (Số nhận dạng lực lượng).
+ FCB: File Control Block (Khối kiểm soát tệp).
+ LWB: Left Wingback (Hậu vệ cánh trái).
+ SAG: Single Air Grille (Miệng gió một lớp nan).
+ IDB: Interface Descriptor Block (Khối mô tả giao diện).
+ SAS: Special Air Service (Dịch vụ hàng không đặc biệt).
...

Post Top Ad