LP là gì? Ý nghĩa của từ lp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

LP là gì? Ý nghĩa của từ lp

LP là gì ?

LP là “Limited Partnership” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LP

LP có nghĩa “Limited Partnership”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp hợp danh hữu hạn”. Hay còn được gọi là đối tác hữu hạn.

LP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LP là “Limited Partnership”.

Một số kiểu LP viết tắt khác:
+ Linear Programming: Lập trình tuyến tính.
+ Lumbar Puncture: Chọc dò thắt lưng.
+ Long-Playing record: Đĩa dài. Tên phương tiện lưu trữ âm thanh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LP:
+ LTL: Linear Temporal Logic (Logic thời gian tuyến tính).
+ SRP: Synchronous Reactive Programming (Lập trình phản ứng đồng bộ).
+ DPP: Digital Production Partnership (Đối tác sản xuất kỹ thuật số).
+ CR: Credit Record (Hồ sơ tín dụng).
...

Post Top Ad