LSB là gì? Ý nghĩa của từ lsb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

LSB là gì? Ý nghĩa của từ lsb

LSB là gì ?

LSB là “Least Significant Bit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LSB

LSB có nghĩa “Least Significant Bit”, dịch sang tiếng Việt là “Bit có trọng số thấp nhất”. Trong đó bit là tên của một đơn vị thông tin, lưu trữ dữ liệu trên máy tính.

LSB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LSB là “Least Significant Bit”.

Một số kiểu LSB viết tắt khác:
+ Low Surface Brightness: Độ sáng bề mặt thấp.
+ Linux Standard Base: Cơ sở tiêu chuẩn Linux.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LSB:
+ LWB: Long Wheel Base (Chiều dài cơ sở bánh).
+ TYC: Standard Roller Chain (Chuỗi con lăn tiêu chuẩn).
+ VET: Venezuelan Standard Time (Giờ chuẩn Venezuela).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ NSI: NASA Standard Initiator (Bộ khởi tạo tiêu chuẩn của NASA).
...

Post Top Ad