ML là gì? Ý nghĩa của từ ml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

ML là gì? Ý nghĩa của từ ml

ML là gì ?

ML là “Milliliter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ML

ML có nghĩa “Milliliter”, dịch sang tiếng Việt là “Mi li lít”. Tên của một đơn vị đo thể tích, còn được viết thành mililit.

ML là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ML là “Milliliter”.

Một số kiểu ML viết tắt khác:
+ Machine Learning: Học máy.
+ Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu.
+ Mathematical Logic: Logic toán học.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ML:
+ GEI: Gebe language (Ngôn ngữ Gebe).
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
+ BIZ: Ngiri language (Ngôn ngữ Ngiri).
+ BXG: Bangala language (Ngôn ngữ Bangala).
+ FR: French language (Ngôn ngữ Pháp).
...

Post Top Ad