CMP là gì? Ý nghĩa của từ cmp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

CMP là gì? Ý nghĩa của từ cmp

CMP là gì ?

CMP là “Certificate Management Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CMP

CMP có nghĩa “Certificate Management Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức quản lý chứng chỉ”. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

CMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CMP là “Certificate Management Protocol”.

Một số kiểu CMP viết tắt khác:
+ Chemical-mechanical polishing: Đánh bóng cơ - hóa.
+ Chip-level multiprocessing: Xử lý đa cấp độ chip.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CMP:
+ ICP: Initial Connection Protocol (Giao thức kết nối ban đầu).
+ REC: Renewable Energy Certificate (Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo).
+ MOP: Maintenance Operations Protocol (Giao thức hoạt động bảo trì).
+ POP: Post Office Protocol (Giao thức bưu điện).
+ RSVP: Resource Reservation Protocol (Giao thức dành riêng tài nguyên).
...

Post Top Ad