CPE là gì? Ý nghĩa của từ cpe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

CPE là gì? Ý nghĩa của từ cpe

CPE là gì ?

CPE là “Cost Per Engagement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPE

CPE có nghĩa “Cost Per Engagement”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí mỗi lượt tương tác”.

CPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPE là “Cost Per Engagement”.

Một số kiểu CPE viết tắt khác:
+ Customer Premises Equipment: Thiết bị đặt tại cơ sở của khách hàng.
+ Cambridge Certificate of Proficiency in English: Chứng chỉ thông thạo tiếng Anh của Cambridge.
+ Charged-Particle Equilibrium: Cân bằng hạt tích điện.
+ Carbon Paste Electrode: Điện cực dán carbon.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPE:
+ CCS: Carbon Capture and Storage (Thu giữ và lưu trữ carbon).
+ CPP: Cost Per Point (Chi phí mỗi điểm).
+ PPS: Pay Per Sale (Trả tiền cho mỗi lần bán hàng).
+ NIB: New In Box (Mới trong hộp).
+ VIF: Verify In Field (Xác minh tại hiện trường).
...

Post Top Ad