ENT là gì? Ý nghĩa của từ ent - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

ENT là gì? Ý nghĩa của từ ent

ENT là gì ?

ENT là “Ear, Nose, Throat” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ENT

ENT có nghĩa “Ear, Nose, Throat”, dịch sang tiếng Việt là “Tai, Mũi, Họng”.

ENT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENT là “Ear, Nose, Throat”.

Một số kiểu ENT viết tắt khác:
+ Electronic notetaking: Ký hiệu điện tử.
+ Electrical Nonmetallic Tubing: Ống phi kim loại điện.
+ Equilibrative Nucleoside Transporter: Chất vận chuyển nucleoside cân bằng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ENT:
+ EIA: Electronic Industries Alliance (Liên minh công nghiệp điện tử).
+ ECE: Electrical & Computer Engineering (Kỹ thuật điện và máy tính).
+ ESS: Electronic Switching System (Hệ thống chuyển mạch điện tử).
+ EBS: Electronic Braking System (Hệ thống phanh điện tử).
+ UT: Urea transporter (Vận chuyển urê).
...

Post Top Ad