FOB là gì? Ý nghĩa của từ fob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

FOB là gì? Ý nghĩa của từ fob

FOB là gì ?

FOB là “Free On Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FOB

FOB có nghĩa “Free On Board”, dịch sang tiếng Việt là “Miễn trách nhiệm trên tàu”. Thuật ngữ được sử dụng trong vận chuyển hàng hóa, theo đó là người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm với người mua khi hàng đã lên tàu.

FOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOB là “Free On Board”.

Một số kiểu FOB viết tắt khác:
+ Fecal Occult Blood: Máu trong phân. Một loại xét nghiệm trong y khoa.
+ Forward Operating Base: Cơ sở hoạt động chuyển tiếp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FOB:
+ FS: Free Skating (Trượt băng tự do).
+ GOH: Garment On Hanger (Hàng may mặc trên móc treo).
+ POD: Print On Demand (In theo yêu cầu).
+ LWB: Long Wheel Base (Chiều dài cơ sở bánh).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ MOD: Media On Demand (Phương tiện theo yêu cầu).
+ CAB: Change-Advisory Board (Ban cố vấn thay đổi).
+ LSB: Linux Standard Base (Cơ sở tiêu chuẩn Linux).
...

Post Top Ad