GAG là gì? Ý nghĩa của từ gag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

GAG là gì? Ý nghĩa của từ gag

GAG là gì ?

GAG là “Group-specific antigen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAG

GAG có nghĩa “Group-specific antigen”, dịch sang tiếng Việt là “Kháng nguyên đặc hiệu cho nhóm”.

GAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAG là “Group-specific antigen”.

Một số kiểu GAG viết tắt khác:
+ Glycosaminoglycan.
+ A device designed to prevent speech: Một thiết bị được thiết kế để ngăn lời nói.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GAG:
+ PSA: Prostate-Specific Antigen (Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt).
+ DDL: Device Description Language (Ngôn ngữ mô tả thiết bị).
+ MFD: Multi-Function Device (Thiết bị đa chức năng).
+ UCD: Urine Collection Device (Dụng cụ lấy nước tiểu).
...

Post Top Ad