GEO là gì? Ý nghĩa của từ geo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

GEO là gì? Ý nghĩa của từ geo

GEO là gì ?

GEO là “Geology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GEO

GEO có nghĩa “Geology”, dịch sang tiếng Việt là “Địa chất học”.

GEO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GEO là “Geology”.

Một số kiểu GEO viết tắt khác:
+ Geocoding: Mã hóa địa lý.
+ Geolocation: Vị trí địa lý.
+ Global Environment Outlook: Triển vọng môi trường toàn cầu.
+ Gene Expression Omnibus: Biểu hiện gen Omnibus.
+ Group on Earth Observations: Nhóm quan sát Trái đất.
+ Geometry: Hình học.
+ Geomarketing: Tiếp thị địa lý.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GEO:
+ ESI: Earth Similarity Index (Chỉ số tương tự Trái đất).
+ GHA: Global Hectare (Héc ta toàn cầu).
+ BOB: Buy On Board (Mua trên máy bay).
+ ROA: Return On Assets (Tỷ số lợi nhuận trên tài sản).
+ POD: Print On Demand (In theo yêu cầu).
...

Post Top Ad