H2 là gì? Ý nghĩa của từ h2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

H2 là gì? Ý nghĩa của từ h2

H2 là gì ?

H2 là “Hydrogen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ H2

H2 có nghĩa “Hydrogen”, dịch sang tiếng Việt là “Hydro”. Còn được viết thanh hidro hay hít-rô, là một nguyên tố hóa học.

H2 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng H2 là “Hydrogen”.

Một số kiểu H2 viết tắt khác:
+ Heading 2: Tiêu đề 2. Tên một thẻ (tag) được sử dụng trong HTML, liên quan đến việc tạo ra giao diện của trang web.

Gợi ý viết tắt liên quan đến H2:
+ PH: Potential of Hydrogen (pH) (Tiềm năng của hydro).
+ HD: Hydrogen deuteride.
+ HBR: Hydrogen bromide (Hydro bromua).
+ SHE: Standard Hydrogen Electrode (Điện cực hydro tiêu chuẩn).
...

Post Top Ad