HAWB là gì? Ý nghĩa của từ hawb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

HAWB là gì? Ý nghĩa của từ hawb

HAWB là gì ?

HAWB là “House Air Waybill” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HAWB

HAWB có nghĩa “House Air Waybill”, dịch sang tiếng Việt là “Vận đơn hàng không nội bộ”. Tên của một chứng từ vận tải được sử dụng trong hàng không, do người giao nhận cấp.

HAWB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HAWB là “House Air Waybill”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HAWB:
+ POH: Player-Owned House (Nhà do người chơi sở hữu).
+ CAC: Charge Air Cooler (Sạc máy làm mát không khí).
+ SPAD: Self-Propelled Air Defence (Phòng không tự hành).
+ SAG: Single Air Grille (Miệng gió một lớp nan).
+ SAS: Special Air Service (Dịch vụ hàng không đặc biệt).
...

Post Top Ad