LOI là gì? Ý nghĩa của từ loi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

LOI là gì? Ý nghĩa của từ loi

LOI là gì ?

LOI là “Letter Of Intent” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOI

LOI có nghĩa “Letter Of Intent”, dịch sang tiếng Việt là “Thư ý định”. Thuật ngữ liên quan đến pháp luật, nó như một văn bản pháp lý với các thỏa thuận ràng buộc giữa các bên.

LOI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOI là “Letter Of Intent”.

Một số kiểu LOI viết tắt khác:
+ Limiting Oxygen Index: Giới hạn chỉ số oxy.
+ Loss On Ignition: Tổn thất khi đánh lửa.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LOI:
+ DLP: Data Loss Prevention (Ngăn ngừa mất dữ liệu).
+ ORR: Oxygen Reduction Reaction (Phản ứng khử oxy).
+ EI: Exposure Index (Chỉ số phơi sáng).
+ OMW: On my way (Trên đường của tôi (trên đường đến)).
+ SCI: Science Citation Index (Chỉ số trích dẫn khoa học).
+ NSI: Nitrogen Solubility Index (Chỉ số hòa tan nitơ).
+ ROA: Return On Assets (Tỷ số lợi nhuận trên tài sản).
+ LOU: Letter Of Undertaking (Thư cam kết).
+ LOS: Loss Of Signal (Mất tín hiệu).
+ BOB: Buy On Board (Mua trên máy bay).
...

Post Top Ad