NEP là gì? Ý nghĩa của từ nep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

NEP là gì? Ý nghĩa của từ nep

NEP là gì ?

NEP là “New Economic Policy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NEP

NEP có nghĩa “New Economic Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Chính sách kinh tế mới”.

NEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NEP là “New Economic Policy”.

Một số kiểu NEP viết tắt khác:
+ Needle Exchange Programme: Chương trình trao đổi kim.
+ Noise-Equivalent Power: Công suất tương đương tiếng ồn.
+ Northeast Passage: Tuyến Đông Bắc.
+ Network Equipment Provider: Nhà cung cấp thiết bị mạng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NEP:
+ GND: Green New Deal (Thỏa thuận mới màu xanh).
+ HPNY: Happy New Year (Chúc mừng năm mới).
+ PVI: Power Vehicle Innovation (Cải tiến xe điện).
+ PH: Power of Hydrogen (pH) (Sức mạnh của hydro).
+ PTY: Programme Type (Loại chương trình).
...

Post Top Ad