ORE là gì? Ý nghĩa của từ ore - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

ORE là gì? Ý nghĩa của từ ore

ORE là gì ?

ORE là “Object Reuse and Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORE

ORE có nghĩa “Object Reuse and Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Tái sử dụng và trao đổi đối tượng”. Thuật ngữ đề cập đến tiêu chuẩn Internet.

ORE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORE là “Object Reuse and Exchange”.

Một số kiểu ORE viết tắt khác:
+ Orange Municipal Airport: Sân bay thành phố Orange. Mã cũa một sân bay tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ORE:
+ HHH: Hilton Head Airport (Sân bay Hilton Head).
+ IKE: Internet Key Exchange (Trao đổi khóa Internet).
+ BXG: Bendigo Airport (Sân bay Bendigo).
+ OKN: Okondja Airport (Sân bay Okondja).
+ BOE: Bill Of Exchange (Hối phiếu).
...

Post Top Ad