SPEC là gì? Ý nghĩa của từ spec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

SPEC là gì? Ý nghĩa của từ spec

SPEC là gì ?

SPEC là “Specification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPEC

SPEC có nghĩa “Specification”, dịch sang tiếng Việt là “Đặc điểm kỹ thuật”. Thuật ngữ được sử dụng trong chuyên nghành thiết kế xây dựng.

SPEC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SPEC là “Specification”.

Một số kiểu SPEC viết tắt khác:
+ Speculation: Đầu cơ.
+ Standard Performance Evaluation Corporation: Công ty đánh giá hiệu suất tiêu chuẩn. Tên một công ty phi lợi nhuận của Hoa Kỳ.
+ Hampton Inn Court at the Steinke Physical Education Center: Tòa án Hampton Inn tại Trung tâm Giáo dục Thể chất Steinke.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPEC:
+ RTC: Residential treatment center (Trung tâm điều trị nội trú).
+ SHE: Standard Hydrogen Electrode (Điện cực hydro tiêu chuẩn).
+ PCA: Physical Configuration Audit (Kiểm tra cấu hình vật lý).
+ ECE: Early Childhood Education (Giáo dục trẻ em từ sớm).
+ PA: Performance Appraisal (Đánh giá hiệu suất).
+ WEE: Work Experience Education (Giáo dục kinh nghiệm làm việc).
+ NSI: NASA Standard Initiator (Bộ khởi tạo tiêu chuẩn của NASA).
+ UTS: Unicode Technical Standard (Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode).
...

Post Top Ad