CRVO là gì? Ý nghĩa của từ crvo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

CRVO là gì? Ý nghĩa của từ crvo

CRVO là gì ?

CRVO là “Central Retinal Vein Occlusion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRVO

CRVO có nghĩa “Central Retinal Vein Occlusion”, dịch sang tiếng Việt là “Tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm”.

CRVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRVO là “Central Retinal Vein Occlusion”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CRVO:
+ CNS: Central Nervous System (Hệ thống thần kinh trung ương).
+ POM: Parallax Occlusion Mapping (Ánh xạ tắc parallax).
+ CDM: Central Defensive Midfielder (Tiền vệ phòng ngự trung tâm).
...

Post Top Ad