BKT là gì? Ý nghĩa của từ bkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

BKT là gì? Ý nghĩa của từ bkt

BKT là gì ?

BKT là “Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition” trong tiếng Anh, “Bật kiếm tiền” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BKT

**NGOẠI NGỮ

BKT có nghĩa “Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition”, dịch sang tiếng Việt là “Trình chuyển đổi Berezinskii–Kosterlitz–Thouless”. Tên của một trình chuyển đổi dùng trong vật lý thống kê, còn được viết là "BKT transition".

**VIỆT NGỮ

BKT có nghĩa “Bật kiếm tiền” trong tiếng Việt. Từ này thường được đề cập trên youtube, khi bạn có một tài khoản với những video trong đó và bạn có đáp ứng được các điều khoản của YouTube để có thể "bật kiếm tiền" hay không. BTK là việc chạy được quảng cáo trên các video mà bạn đăng tải, để có thể nhận tiền từ việc người khác xem hoặc nhấp chuột vào quảng cáo đó.

BKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BKT là “Bật kiếm tiền”, “Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition”.

Viết tắt BKT với nghĩa khác:
+ Blackstone Army Airfield: Sân bay quân đội Blackstone. Một sân bay của quân đội Hoa Kỳ, có mã sân bay là BKT.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BKT:
+ TKCN: Tìm kiếm cứu nạn.
+ ASA: United States Army Security Agency (Cơ quan an ninh quân đội Hoa Kỳ).
+ CTN: Chuyển tiền nhanh.
+ AFS: Army Fire Service (Sở cứu hỏa quân đội).
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ USA: United States Army (Quân đội Mỹ).
...

Post Top Ad