DFL là gì? Ý nghĩa của từ dfl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

DFL là gì? Ý nghĩa của từ dfl

DFL là gì ?

DFL là “Degree of Financial Leverage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFL

DFL có nghĩa “Degree of Financial Leverage”, dịch sang tiếng Việt là “Mức độ đòn bẩy tài chính”.

DFL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFL là “Degree of Financial Leverage”.

Một số kiểu DFL viết tắt khác:
+ Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party: Đảng Dân chủ – Nông dân – Lao động Minnesota (Hoa Kỳ).
+ Design For Logistics: Thiết kế cho Logistics.
+ Deutsche Fußball Liga: Liên đoàn bóng đá Đức.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DFL:
+ NFR: Non Financial Risk (Rủi ro phi tài chính).
+ MBD: Model-Based Design (Thiết kế dựa trên mô hình).
+ YIP: Youth International Party (Đảng thanh niên quốc tế).
+ UCD: User-Centered Design (Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm).
+ AFS: Alternative Financial Service (Dịch vụ tài chính thay thế).
+ CDO: Chief Design Officer (Giám đốc thiết kế).
...

Post Top Ad