COP là gì? Ý nghĩa của từ cop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

COP là gì? Ý nghĩa của từ cop

COP là gì ?

COP là “Coefficient Of Performance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COP

COP có nghĩa “Coefficient Of Performance”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số hiệu suất”.

COP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COP là “Coefficient Of Performance”.

Một số kiểu COP viết tắt khác:
+ Computer Operating Properly: Máy tính hoạt động đúng cách.
+ Common Operational Picture: Hình ảnh hoạt động chung.
+ Community Ophthalmic Physician: Bác sĩ nhãn khoa cộng đồng.
+ Cryptogenic Organizing Pneumonia: Viêm phổi có tổ chức do Cryptogenic.
+ Community-Oriented Policing: Chính sách hướng tới cộng đồng.
+ Center Of Pressure: Trung tâm của áp lực. Thuật ngữ liên quan đến động lực học chuyển động, được viết thành CoP.
+ Canada Olympic Park: Công viên Olympic Canada.

Gợi ý viết tắt liên quan đến COP:
+ CAC: Common Access Card (Thẻ truy cập thông thường).
+ ICP: Increased Intracranial Pressure (Tăng áp lực nội sọ).
+ MOD: Maximum Operating Depth (Độ sâu hoạt động tối đa).
+ CS: Computer Science (Khoa học máy tính).
+ OPT: Oral Pressure Therapy (Liệu pháp áp lực miệng).
+ OTP: On-Time Performance (Hiệu suất đúng giờ).
+ PA: Performance Appraisal (Đánh giá hiệu suất).
+ LPI: Logistics Performance Index (Chỉ số hiệu suất Logistics).
...

Post Top Ad