ESEA là gì? Ý nghĩa của từ esea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

ESEA là gì? Ý nghĩa của từ esea

ESEA là gì ?

ESEA là “Elementary and Secondary Education Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESEA

ESEA có nghĩa “Elementary and Secondary Education Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật giáo dục tiểu học và trung học”. Tên một đạo luật liên bang của Hoa Kỳ.

ESEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESEA là “Elementary and Secondary Education Act”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ESEA:
+ VET: Vocational Education and Training (Giáo dục và đào tạo nghề).
+ ECE: Early Childhood Education (Giáo dục trẻ em từ sớm).
+ EOD: Education Opens Doors (Giáo dục mở cửa).
+ MOTE: Modes of Teacher Education (Các phương thức đào tạo giáo viên).
...

Post Top Ad