ET-AL là gì? Ý nghĩa của từ et-al - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

ET-AL là gì? Ý nghĩa của từ et-al

ET-AL là gì ?

ET-AL là “And others” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ET-AL

ET-AL có nghĩa “And others”, dịch sang tiếng Việt là “Và những thứ khác”. Thật chất thì từ này có nguồn gốc bởi từ tiếng Latin là "Et Alia", dịch sang tiếng Anh tương đương với nghĩa "And others" (và những thứ/cái khác nữa).

ET-AL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ET-AL là “And others”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ET-AL:
+ SMB: Small and Midsize Business (Doanh nghiệp vừa và nhỏ).
+ CCS: Carbon Capture and Storage (Thu giữ và lưu trữ carbon).
+ RNR: Rest And Recreation (Nghỉ ngơi và giải trí).
+ ORE: Object Reuse and Exchange (Tái sử dụng và trao đổi đối tượng).
...

Post Top Ad