GIST là gì? Ý nghĩa của từ gist - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

GIST là gì? Ý nghĩa của từ gist

GIST là gì ?

GIST là “Gastrointestinal Stromal Tumor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GIST

GIST có nghĩa “Gastrointestinal Stromal Tumor”, dịch sang tiếng Việt là “Khối u mô đệm đường tiêu hóa”. Tên của một dạng khối u phổ biến ở đường tiêu hóa.

GIST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GIST là “Gastrointestinal Stromal Tumor”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GIST:
+ GRP: Group (Nhóm).
+ IN4: Info (Thông tin).
+ IDKY: I Don't Know Why (Tôi không biết tại sao).
+ SQFT: Square Foot (Foot vuông).
+ THRU: Through (Qua, xuyên qua).
...

Post Top Ad