NOV là gì? Ý nghĩa của từ nov - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

NOV là gì? Ý nghĩa của từ nov

NOV là gì ?

NOV là “November” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOV

NOV có nghĩa “November”, dịch sang tiếng Việt là “Tháng mười một”.

NOV là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NOV là “November”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NOV:
+ NIB: New In Box (Mới trong hộp).
+ NR: No Reply (Không trả lời).
+ OMV: Outer Membrane Vesicle (Túi màng ngoài).
+ OTE: On-Target Earnings (Thu nhập đạt mục tiêu đề ra).
+ VID: Video (vi-đê-ô).
...

Post Top Ad