FAB là gì? Ý nghĩa của từ fab - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

FAB là gì? Ý nghĩa của từ fab

FAB là gì ?

FAB là “Feature Advantage Benefit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAB

FAB có nghĩa “Feature Advantage Benefit”, dịch sang tiếng Việt là “Tính năng, Ưu điểm, Lợi ích”. Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán hàng hóa.

FAB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAB là “Feature Advantage Benefit”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FAB:
+ MA: Mechanical Advantage (Lợi thế cơ học).
+ FOB: Free On Board (Miễn trách nhiệm trên tàu).
+ FYE: Fiscal Year End (Tài chính cuối năm).
+ FPU: Floating-Point Unit (Đơn vị dấu phẩy động).
+ BOM: Bill Of Materials (Hóa đơn nguyên vật liệu).
...

Post Top Ad