DVA là gì? Ý nghĩa của từ dva - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

DVA là gì? Ý nghĩa của từ dva

DVA là gì ?

DVA là “Developmental Venous Anomaly” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DVA

DVA có nghĩa “Developmental Venous Anomaly”, dịch sang tiếng Việt là “Dị thường tĩnh mạch phát triển”. Thuật ngữ đề cập đến một biến thể bẩm sinh liên quan đến tĩnh mạch não.

DVA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVA là “Developmental Venous Anomaly”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DVA:
+ DCM: Dilated Cardiomyopathy (Bệnh cơ tim giãn nở).
+ DLP: Data Loss Prevention (Ngăn ngừa mất dữ liệu).
+ DOC: Doctor (Bác sĩ).
+ VIE: Vietnam (Việt Nam).
+ ARVO: Afternoon (Buổi chiều).
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
...

Post Top Ad