DKP là gì? Ý nghĩa của từ dkp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

DKP là gì? Ý nghĩa của từ dkp

DKP là gì ?

DKP là “Dragon Kill Points” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DKP

DKP có nghĩa “Dragon Kill Points”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm giết rồng”. Thuật ngữ được sử dụng trong các trò chơi trực tuyến nhiều người tham gia.

DKP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DKP là “Dragon Kill Points”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DKP:
+ DMAX: Maximum of optical density (Mật độ quang học tối đa).
+ KAM: Key Account Management (Quản lý tài khoản chính).
+ K3U: I Love You (Anh yêu em).
+ KPT: Keep, Problem, Try (Giữ, Vấn đề, Thử).
+ PVP: Player Versus Player (Người chơi đấu với người chơi).
+ PH: Potential of Hydrogen (pH) (Tiềm năng của hydro).
...

Post Top Ad