DEG là gì? Ý nghĩa của từ deg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

DEG là gì? Ý nghĩa của từ deg

DEG là gì ?

DEG là “Degree” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DEG

DEG có nghĩa “Degree”, dịch sang tiếng Việt là “Độ, bậc, cấp”.

DEG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DEG là “Degree”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DEG:
+ DAQ: Data Acquisition (Thu thập dữ liệu).
+ DCLTR: Decluttering (Phân loại, tối giản, dọn dẹp).
+ DAP: Delivery At Place (Giao hàng tận nơi).
+ ER: Employee Relations (Quan hệ nhân viên).
+ GND: Girl Next Door (Cô hàng xóm).
...

Post Top Ad