CUZ là gì? Ý nghĩa của từ cuz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

CUZ là gì? Ý nghĩa của từ cuz

CUZ là gì ?

CUZ là “Cause” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUZ

CUZ có nghĩa “Cause”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên nhân, nguyên do, bởi vì”. Từ cause thường được viết rút gọn cho từ because (bởi vì, tại vì), cho nên cuz cũng mang nghĩa giống như cause/because.

CUZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng CUZ là “Cause”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CUZ:
+ BILY: Because I Love You (Bởi vì anh yêu em).
+ THX: Thanks (Cảm ơn).
+ CDM: Cash Deposit Machine (Máy gửi tiền mặt).
+ OMG: Oh My God (Ôi trời ơi).
+ UCC: Uniform Commercial Code (Luật thương mại thống nhất).
...

Post Top Ad