CUB là gì? Ý nghĩa của từ cub - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

CUB là gì? Ý nghĩa của từ cub

CUB là gì ?

CUB là “Cheap Urban Bike” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUB

CUB có nghĩa “Cheap Urban Bike”, dịch sang tiếng Việt là “Xe đô thị giá rẻ”.

CUB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUB là “Cheap Urban Bike”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CUB:
+ CRIT: Critical Hit (Đòn chí mạng).
+ USA: United States of America (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ).
+ UCC: Uniform Commercial Code (Luật thương mại thống nhất).
+ BOB: Bug-Out Bag (Túi chống bọ).
+ BBB: Better Business Bureau (Phòng kinh doanh tốt hơn).
...

Post Top Ad