MCA là gì? Ý nghĩa của từ mca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

MCA là gì? Ý nghĩa của từ mca

MCA là gì ?

MCA là “Missed Call Alert” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCA

MCA có nghĩa “Missed Call Alert”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo cuộc gọi nhỡ”.

MCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCA là “Missed Call Alert”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MCA:
+ CAC: Call Admission Control (Kiểm soát nhập cuộc gọi).
+ USA: Underground Service Alert (Cảnh báo dịch vụ ngầm).
+ MFD: Manufactured (Được sản xuất).
+ CUZ: Cause (Nguyên nhân, nguyên do).
+ AFS: Available For Sale (Có sẵn để bán).
...

Post Top Ad