MJ là gì? Ý nghĩa của từ mj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

MJ là gì? Ý nghĩa của từ mj

MJ là gì ?

MJ là “Megajoule” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MJ

MJ có nghĩa “Megajoule”, dịch sang tiếng Việt là “Mêgajun”. Tên của một đơn vị năng lượng.

MJ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MJ là “Megajoule”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MJ:
+ MTS: Make To Stock (Sản xuất dự trữ).
+ MPL: Mozilla Public License (Giấy phép Công cộng Mozilla).
+ MM: Millimetre (Milimét).
+ JJB: Juvenile Justice Board (Ban tư pháp vị thành niên).
...

Post Top Ad