FEED là gì? Ý nghĩa của từ feed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

FEED là gì? Ý nghĩa của từ feed

FEED là gì ?

FEED là “Front-End Engineering Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FEED

FEED có nghĩa “Front-End Engineering Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế kỹ thuật tổng thể”.

FEED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FEED là “Front-End Engineering Design”.

Một số kiểu FEED viết tắt khác:
+ Foundation for European Economic Development: Quỹ phát triển kinh tế châu Âu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FEED:
+ HID: Hardware Interface Design (Thiết kế giao diện phần cứng).
+ DFL: Design For Logistics (Thiết kế cho Logistics).
+ UCD: User-Centered Design (Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm).
+ ETO: Engineering To Order (Thiết kế theo đơn hàng).
...

Post Top Ad