FETA là gì? Ý nghĩa của từ feta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

FETA là gì? Ý nghĩa của từ feta

FETA là gì ?

FETA là “Federation of Environmental Trade Associations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FETA

FETA có nghĩa “Federation of Environmental Trade Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn các Hiệp hội Thương mại Môi trường”. Tên tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Vương quốc Anh.

FETA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FETA là “Federation of Environmental Trade Associations”.

Một số kiểu FETA viết tắt khác:
+ Fire Extinguishing Trades Association: Hiệp hội kinh doanh chữa cháy.
+ Forth Estuary Transport Authority: Cơ quan vận tải Forth Estuary.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FETA:
+ DCOM: Digital Commerce Association (Hiệp hội thương mại kỹ thuật số).
+ ASA: Advertising Standards Authority (Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo).
+ AFF: ASEAN Football Federation (Liên đoàn bóng đá ASEAN).
+ SQA: Scottish Qualifications Authority (Cơ quan cấp chứng chỉ Scotland).
+ USTR: Office of the United States Trade Representative (Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad